Průvodce dotazem - Seskupení

Určuje, zda se má dotaz seskupit. Aby se tento krok v průvodci zobrazil, musí zdroj dat podporovat SQL příkaz "Group by clauses".

Dostupná pole

Zobrazí názvy databázových polí ve vybrané tabulce nebo v dotazu. Pole vyberete klepnutím, chcete-li vybrat více polí, podržte při klepání klávesu Shift nebo .

>

Klepnutím zde přesunete vybraná pole do pole, kam míří šipka.

<

Klepnutím zde přesunete vybraná pole do pole, kam míří šipka.

^

Pro přesunutí vybraného pole výše klepněte zde.

v

Pro přesunutí vybraného pole níže klepněte zde.

Seskupit podle

Zobrazuje všechna pole, která se mají použít k seskupení dotazu.

Průvodce dotazem - Podmínky seskupení

Podpořte nás!