Průvodce dotazem - Podrobnosti nebo souhrn

Určuje, zda se zobrazí všechny záznamy dotazu, nebo jen výsledky agregačních funkcí.

Tato stránka se zobrazí jen tehdy, pokud jsou v dotazu číselná pole, která umožňují použití agregačních funkcí.

Podrobný dotaz

Vyberte pro zobrazení všech záznamů dotazu.

Souhrný dotaz

Vyberte, pokud chcete zobrazit jen výsledky agregačních funkcí.

Vyberte ze seznamu agregační funkci a název číselného pole. Je možné zadat libovolný počet agregačních funkcí, jednu v každém řádku.

Agregační funkce

Vyberte agregační funkci.

Název pole

Vyberte číselný název pole.

+

Přidá nový řádek.

Odstraní poslední řádek.

Průvodce dotazem - Seskupení

Podpořte nás!