Migrace maker

Průvodce migrací maker databázového dokumentu přesune existující makra z poddokumentů starého souboru Base do nového úložiště maker Base.

Dříve mohla být makra uložena jen v textových poddokumentech formulářů a sestav. Nyní mohou být makra uložena i v samotném souboru Base. Díky tomu mohou být nyní makra v Base souborech volána z libovolných komponent: formulářů, sestav, návrhu tabulek, návrhu dotazů, návrhu relací, zobrazení dat tabulek.

Není ovšem technicky možné ukládat makra zároveň v souboru Base a jeho poddokumentech. Pokud tedy chcete připojit nová makra k souboru Base a zachovat stávající makra, musíte přesunout stávající makra do úložiště maker v souboru Base.

Průvodce migrací maker databázového dokumentu může makra přesunout do úložiště maker. Poté můžete makra zobrazit a dle potřeby upravit.

Například je možné, že makra z poddokumentů používají stejné názvy modulů či názvy maker. Po přesunu do společného úložiště musíte makra upravit, aby mělo každé jednoznačný název. To průvodce nezvládne.

Průvodce může uložit zálohu souboru Base do zvolené složky. Upraven bude původní soubor. Záloha zůstane beze změn.

Zpět

Zobrazí volby dialogového okna z předchozího kroku. Aktuální nastavení se zachová beze změn. Toto tlačítko je aktivní jen od kroku dva dále.

Další

Po klepnutí na tlačítko Další průvodce použije aktuální nastavení a posune se na další krok. Pokud jste v posledním kroku, toto tlačítko se změní na Vytvořit.

Dokončit

Provede všechny změny a zavře průvodce.

Zrušit

Klepnutím na tlačítko Zrušit zavřete dialogové okno bez uložení provedených změn.

Podpořte nás!