Nástroje

Nabídka Nástroje v databázovém okně.

Relace

Otevře okno Návrh relace a ověří, zda databáze podporuje relace.

Správa uživatelů

Otevře dialogové okno Správa uživatelů, pokud databáze tuto možnost podporuje.

Filtr tabulky

Otevře dialogové okno Filtr tabulek, kde je možné určit, které tabulky z databáze mají být zobrazeny nebo skryty.

V seznamu Filtr vyberte tabulky, které chcete filtrovat.

Pokud vyberete tabulku na nejvyšší úrovni, vyberou se všechny tabulky v hierarchii pod ní.

Pokud vyberete tabulku, která se nachází níže v hierarchii, tabulky nad ní se nevyberou.

SQL

Otevře dialogové okno SQL, ve kterém je možné zadat SQL příkazy.

Podpořte nás!