Uložit

V tomto dialogovém okně je možné určit pozici a název formuláře, který ukládáte do databázového souboru. Dialogové okno se otevře automaticky při prvním uložení formuláře.

Vytvořit nový adresář

Klepnutím vytvoříte novou složku v databázovém souboru.

O úroveň výše

Klepnutím se posunete v hierarchii složek o úroveň výše.

Název souboru

Zadejte název souboru pro ukládaný formulář.

Uložit

Klepnutím uložíte formulář do databázového souboru.

Podpořte nás!