Soubor

Nabídka Soubor pro databázové okno. Jsou zde vypsány pouze specifické příkazy pro databáze.

Uložit

Uloží aktuální databázový soubor, dotaz, formulář nebo sestavu. Pro databázový soubor se zobrazí dialogové okno Uložit soubor. Pro ostatní objekty se zobrazí okno Uložit.

Uložit jako

Uloží aktuální databázový soubor pod jiným názvem. V dialogovém okně Uložit soubor zvolte cestu a název souboru.

Exportovat

Exportuje vybranou sestavu nebo formulář do textového dokumentu. Dynamická sestava se exportuje jako obsah databáze v době exportu.

Odeslat

Otevře podnabídku.

Odeslat dokument e-mailem

Otevře výchozí poštovní klient pro odeslání zprávy. Současný databázový soubor se připojí jako příloha. Je možné zadat předmět, příjemce a tělo textu.

Sestava jako e-mail

Otevře výchozí poštovní klient pro odeslání nové zprávy. Vybraná sestava bude připojena jako příloha. Je možné zadat předmět, příjemce a tělo textu. Dynamická sestava je exportována jako kopie obsahu databáze ve chvíli exportu.

Sestava do textového dokumentu

Exportuje vybranou sestavu do textového dokumentu. Dynamická sestava se exportuje jako obsah databáze v době exportu.

Podpořte nás!