Úpravy

Nabídka Úpravy v databázovém okně.

Kopírovat

Zkopíruje vybraný objekt do schránky.

Vložit

Vloží objekt ze schránky. Formuláře a sestavy včetně podformulářů je možné vkládat z jedné databáze do druhé.

Vložit jinak

Vloží objekt ze schránky. Formuláře a sestavy včetně podformulářů je možné vkládat z jedné databáze do druhé.

Vybrat vše

Vybere všechny položky, včetně podsložek, v dolní části databázového okna.

Upravit

Otevře okno, ve kterém je možné upravit vybranou tabulku, dotaz, formulář nebo sestavu.

Smazat

Smaže vybranou tabulku, dotaz, formulář nebo sestavu.

Přejmenovat

Přejmenuje vybraný objekt. V závislosti na databázi mohou být některé názvy, znaky a délky názvu neplatné.

Otevřít

Otevře vybraný objekt v naposledy uloženém stavu.

Vytvořit jako pohled

Převede vybraný dotaz na pohled. Původní dotaz zůstane v databázovém souboru a na databázovém serveru se vytvoří nový pohled. Pro přidání pohledu do databáze je nutné mít právo zápisu.

note

Většina databází používá dotazy k filtrování či řazení tabulek a následnému zobrazení záznamů. Pohledy nabízejí stejné funkce jako dotazy, ale na straně serveru. Pokud databázový server pohledy podporuje, je možné je použít k filtrování záznamů na serveru a zrychlení zobrazení.


Průvodce formulářem

Spustí Průvodce formulářem pro vybranou tabulku, dotaz nebo pohled.

Průvodce sestavou

Spustí Průvodce sestavou pro vybranou tabulku, dotaz nebo pohled.

Databáze

Otevře podnabídku.

Vlastnosti

Otevře dialogové okno Vlastnosti databáze.

Typ spojení

Otevře Průvodce typem připojení.

Pokročilé vlastnosti

Otevře dialogové okno Pokročilé vlastnosti

Podpořte nás!