Nastavit autentizaci uživatele

Některé databáze vyžadují uživatelské jméno a heslo.

Uživatelské jméno

Zadejte uživatelské jméno pro přístup k databázi.

Požadované heslo

Požádá uživatele při přístupu k databázi o heslo.

Otestovat spojení

Zkontroluje, zda lze konfigurované připojení použít k přístupu do databáze.

Uložit a pokračovat

Průvodce databází

Podpořte nás!