Nastavení připojení k textovým souborům

Určuje nastavení pro import databáze v textovém formátu.

V databázích v textovém formátu se data ukládají do neformátovaného ASCII souboru, kde každý záznam představuje jeden řádek. Datová pole jsou rozdělena oddělovači a text v datových polích je doplněn uvozovkami.

Cesta k textovým souborům

Zadejte cestu k textovému souboru nebo souborům. Pokud chcete použít jen jeden soubor, může mít libovolnou příponu. Pokud zadáte název složky, textové soubory ve složce musejí mít příponu *.csv, aby byly rozpoznány jako soubory textové databáze.

Procházet

Klepnutím otevřete dialogové okno pro výběr souboru.

Prostý text (*.txt)

Klepnutím zvolte přístup k souborům txt.

Soubory CSV (*.csv)

Klepnutím zvolte přístup k souborům csv.

Vlastní

Klepnutím zvolte přístup k vlastním souborům. Do textového pole zadejte příponu.

Oddělovač polí

Zadejte nebo vyberte znak, který v textovém souboru odděluje datová pole.

Oddělovač textu

Zadejte nebo vyberte znak, který v textovém souboru určuje textové pole. Není možné použít stejný znak jako pro oddělovač polí.

Desetinný oddělovač

Zadejte nebo vyberte znak, který v textovém souboru slouží k oddělení desetin, např. tečku (0.5) nebo čárku (0,5).

Oddělovač tisíců

Zadejte nebo vyberte znak, který v textovém souboru slouží jako oddělovač tisíců, např. čárku (1,000) nebo tečku (1.000).

Průvodce databází

Podpořte nás!