Připojení Oracle

Určuje možnosti pro přístup k databázi Oracle.

Databáze Oracle

Pro přístup k databázi Oracle ze systémů Solaris nebo Linuxu je možné použít ovladač JDBC. Pro přístup ze systému Microsoft Windows potřebujete ovladač ODBC.

Název databáze Oracle

Zadejte název databáze Oracle. Správný název může poskytnout správce databáze.

URL serveru

Zadejte adresu URL databázového serveru. Toto je název počítače, na kterém běží databáze Oracle. Název hostitele můžete také nahradit IP adresou serveru.

Číslo portu

Zadejte číslo portu databázového serveru. Správnou adresu portu může poskytnout správce databáze.

Třída ovladače Oracle JDBC

Zadejte název JDBC ovladače.

Otestovat třídu

Otestuje připojení s aktuálním nastavením.

Autentizace

Průvodce databází

Podpořte nás!