Připojení MariaDB a MySQL

Určuje nastavení pro databáze MariaDB a MySQL.

Přímé připojení pro databáze MariaDB a MySQL

Název databáze

Zadejte název databáze MariaDB nebo MySQL. Správný název může poskytnout správce databáze.

URL serveru

Zadejte adresu URL databázového serveru. Jedná se o název počítače, na kterém je spuštěna databáze MariaDB nebo MySQL. Název hostitele můžete také nahradit IP adresou serveru.

Číslo portu

Zadejte číslo portu databázového serveru. Správnou adresu portu může poskytnout správce databáze. Výchozí číslo portu pro databáze MySQL nebo MariaDB je 3306.

Připojit se pomocí ODBC (Open Database Connectivity)

Připojí se k existujícímu zdroji dat ODBC, který byl nastaven na úrovni systému.

Připojit se pomocí JDBC (Java Database Connectivity)

Připojí se k existujícímu zdroji dat JDBC, který byl nastaven na úrovni systému.

Následující stránka průvodce závisí na volbě mezi ODBC a JDBC:

Připojení ODBC

Připojení JDBC

Autentizace

Průvodce databází

Podpořte nás!