Připojení JDBC

Určuje možnosti pro přístup k databázi JDBC.

Příklady JDBC

Pro připojení k databázi JDBC z LibreOffice je možné použít třídu ovladače JDBC. Třídu ovladače poskytuje výrobce databáze. Dva příklady ovladačů databází JDBC jsou ovladače pro databází Oracle a MySQL.

note

Třídy ovladače musí být do LibreOffice přidány v - LibreOffice - Pokročilé.


Databáze Oracle

Ovladač JDBC je možné použít pro přístup k databázi Oracle ze systémů Solaris nebo Linux. Pro přístup ze systému Microsoft Windows potřebujete ovladač ODBC.

Do pole URL zdroje dat zadejte umístění databázového serveru Oracle. Syntaxe URL závisí na typu databáze. Více informací zjistíte v dokumentaci JDBC ovladače.

Pro databázi Oracle je syntaxe URL následující:

oracle:thin:@počítač:port:název_databáze

Databáze MySQL

Ovladač databáze MySQL je k dispozici na webových stránkách MySQL.

Syntaxe pro databázi MySQL je:

mysql://počítač:port/název_databáze

URL zdroje dat

Zadejte URL pro připojení k databázi. Např. pro ovladač MySQL JDBC zadejte "jdbc:mysql://<Server>/<název databáze>". Další informace o JDBC ovladači zjistíte v jeho dokumentaci.

Třída JDBC ovladače

Zadejte název JDBC ovladače.

warning

Před použitím JDBC ovladače je nutné zadat cestu k jeho třídě. Zvolte - LibreOffice - Pokročilé a klepněte na tlačítko Cesta ke třídám. Po přidání informace o cestě LibreOffice restartujte.


Otestovat třídu

Otestuje připojení s aktuálním nastavením.

Autentizace

Průvodce databází

Podpořte nás!