Připojení ADO

Určuje možnosti pro přidání databáze ADO (Microsoft ActiveX Data Objects).

note

Rozhraní ADO je proprietární řešení společnosti Microsoft v systémech Microsoft Windows. Slouží pro připojení k databázím.


tip

LibreOffice vyžaduje pro použití rozhraní ADO komponenty Microsoft Data Access Components (MDAC). Microsoft Windows 2000 a XP obsahují tyto součásti ve výchozím nastavení.


URL zdroje dat

Zadejte URL zdroje dat.

Příklady URL

Pro připojení k souboru Access 2000 použijte formát:

PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=c:\Access\nwind2000.mdb

Pro připojení ke katalogu na Microsoft SQL server zadejte:

PROVIDER=sqloledb;DATA SOURCE=turner;INITIAL CATALOG=First

Pro připojení k ODBC ovladači jako poskytovatel:

DSN=SQLSERVER

Procházet

Klepnutím otevřete dialogové okno pro výběr databáze.

note

Uživatelské jméno může mít maximálně 18 znaků.


note

Heslo musí obsahovat 3 až 18 znaků.


Průvodce databází

Podpořte nás!