Uložit a pokračovat

Určuje, zda chcete zaregistrovat databázi, otevřít databázi pro úpravy nebo vložit novou tabulku.

Ano, zaregistrovat databázi

Zvolte, pokud chcete databázi zaregistrovat ve své kopii LibreOffice. Po registraci se databáze zobrazí v okně Zobrazit - Zdroje dat. Databázi je nutné zaregistrovat, pokud chcete do dokumentu vkládat databázová pole (Vložit - Pole - Další pole) nebo používat hromadnou korespondenci.

Ne, neregistrovat databázi

Informace o databázi se uchovají pouze ve vytvořeném databázovém souboru.

Otevřít databázi pro úpravy

Otevře se databázový soubor, ve kterém je možné upravit strukturu databáze.

Vytvořit tabulky pomocí průvodce tabulkou

Zvolte, pokud chcete po ukončení Průvodce databází otevřít Průvodce tabulkou.

Průvodce databází

Podpořte nás!