Výběr databáze

Vytvoří novou databázi, otevře databázový soubor nebo připojí k existující databázi.

Vytvořit novou databázi

Vytvoří novou databázi. Při výchozím nastavení se použije databázový engine HSQL. Následně se zobrazí poslední strana průvodce.

Webová stránka o HSQL.

Otevřít existující databázový soubor

Vyberte databázový soubor, který chcete otevřít, ze seznamu naposledy použitých souborů nebo z dialogového okna pro výběr souboru.

Naposledy použité

Vyberte databázový soubor, který chcete otevřít, ze seznamu naposledy použitých souborů. Klepnutím na Dokončit soubor okamžitě otevřete a ukončíte průvodce.

Otevřít

Otevře dialogové okno pro výběr souboru, ve kterém je možné vybrat databázový soubor. Klepnutím na Otevřít nebo OK v dialogovém okně okamžitě otevřete soubor a ukončíte průvodce.

Připojit se k existující databázi

Vytvoří databázový dokument s připojením k existující databázi.

Typ databáze

Vyberte typ databáze existujícího databázového připojení.

note

Databáze Outlook, Evolution, KDE a Mozilla nevyžadují další informace. Pro jiné typy databází nabízí průvodce další strany umožňující zadání potřebných informací.


Následujícím krokem průvodce je jedna z těchto stránek:

Uložit a pokračovat

Určuje, zda chcete zaregistrovat databázi, otevřít databázi pro úpravy nebo vložit novou tabulku.

Nastavení připojení k textovému souboru

Nastavení připojení k Microsoft Access nebo Microsoft Access 2007

Nastavení připojení k ADO

Nastavení připojení k JDBC

Nastavení připojení k databázi Oracle

Připojení MariaDB a MySQL

Připojení PostgreSQL

Nastavení ODBC

Nastavení připojení k sešitu

Podpořte nás!