Průvodce databází

Průvodce databází vytvoří databázový soubor, který obsahuje informace o databázi.

V závislosti na typu operace a typu databáze se Průvodce databází skládá z různého počtu kroků.

Pokud vytváříte nový databázový soubor, obsahuje průvodce dva kroky.

Výběr databáze

Vytvoří novou databázi, otevře databázový soubor nebo připojí k existující databázi.

Uložit a pokračovat

Určuje, zda chcete zaregistrovat databázi, otevřít databázi pro úpravy nebo vložit novou tabulku.

Nastavení spojení

Určuje nastavení připojení k existující databázi.

Připojení ODBC

Připojení k textovému souboru

Připojení Microsoft Access

Připojení ADO

Připojení dBASE

Spojení s databází Firebird

Připojení JDBC

Připojení databáze Oracle

Připojení MariaDB a MySQL

Připojení PostgreSQL

Připojení k sešitu

Zpět

Zobrazí volby dialogového okna z předchozího kroku. Aktuální nastavení se zachová beze změn. Toto tlačítko je aktivní jen od kroku dva dále.

Další

Po klepnutí na tlačítko Další průvodce použije aktuální nastavení a posune se na další krok. Pokud jste v posledním kroku, toto tlačítko se změní na Vytvořit.

Dokončit

Provede všechny změny a zavře průvodce.

Zrušit

Klepnutím na tlačítko Zrušit zavřete dialogové okno bez uložení provedených změn.

Podpořte nás!