Pokročilé vlastnosti

Nastavení některých voleb databáze.

Pro přístup k tomuto příkazu...

V okně databáze zvolte Úpravy - Databáze - Vlastnosti, klepněte na kartu Pokročilé vlastnosti


Dostupnost následujících příkazů závisí na typu databáze:

Cesta k souborům dBASE

Zadejte cestu k adresáři, který obsahuje soubory dBASE.

warning

Ujistěte se, že přípona souborů dBASE je *.dbf (malými písmeny).


Procházet

Otevře dialogové okno, ve kterém je možné vybrat soubor nebo adresář.

Otestovat spojení

Otestuje připojení k databázi při aktuálním nastavení.

Cesta k textovým souborům

Zadejte cestu ke složce textových souborů.

Cesta k dokumentu s tabulkou

Zadejte cestu k sešitu, který chcete použít jako databázi.

Název zdroje dat ODBC v systému

Zadejte název zdroje dat ODBC.

Uživatelské jméno

Zadejte uživatelské jméno potřebné pro přístup k databázi.

Vyžadováno heslo

Pokud je zaškrtnuto, uživatel bude požádán o zadání hesla pro přístup k databázi.

Název databáze

Zadejte název databáze

Název databáze MySQL

Zadejte název databáze MySQL, kterou chcete použít jako zdroj dat.

Název databáze Oracle

Zadejte název databáze Oracle, kterou chcete použít jako zdroj dat.

Soubor s databází MS Access

Zadejte název souboru databáze Microsoft Access, který chcete použít jako zdroj dat.

Název serveru

Zadejte název serveru zdroje dat LDAP.

URL zdroje dat

Zadejte umístění zdroje dat JDBC jako URL.

Třída JDBC ovladače

Zadejte název třídy ovladače JDBC, která se připojuje ke zdroji dat.

Otestovat třídu

Otestuje připojení k databázi pomocí třídy ovladače JDBC.

Vybrat databázi

Vyberte databázi ze seznamu nebo klepněte na Vytvořit k vytvoření nové databáze.

Podpořte nás!