Generované hodnoty

Nastavení pro automaticky generované hodnoty nových datových záznamů.

Dostupnost následujících příkazů závisí na typu databáze:

Získat vygenerované hodnoty

Povolí podporu LibreOffice pro datová pole s automatickým přírůstkem v aktuálním zdroji dat ODBC nebo JDBC. Zvolte tuto možnost, pokud SDBCX vrstva databáze nepodporuje automatické zvyšování hodnoty. Obvykle se automatické zvyšování přiřazuje poli primárního klíče.

Výraz pro automatický přírůstek

Zadejte SQL příkaz, který zdroji dat určí automaticky zvyšovat dané číselné datové pole. Např. následující MySQL příkaz používá AUTO_INCREMENT ke zvýšení hodnoty pole "id" při každém vytvoření datového pole:

CREATE TABLE "tabulka1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

Pro tento příklad je nutné zadat hodnotu AUTO_INCREMENT do pole Výraz pro automatický přírůstek.

Dotaz z vygenerovaných hodnot

Zadejte SQL dotaz, který vrací poslední hodnotu automatického zvýšení datového pole primárního klíče. Příklad:

SELECT LAST_INSERT_D();

Podpořte nás!