Provést příkaz SQL

Otevře dialogové okno, ve kterém je možné zadat SQL příkaz pro administraci databáze.

Pro přístup k tomuto příkazu...

V okně databázového souboru zvolte Nástroje - SQL.


Provádění příkazů SQL

V tomto okně je možné zadávat pouze administrační příkazy, např. Grant, Create Table nebo Drop Table, ne příkazy pro filtrování. Příkazy, které je možné zadat, závisejí na zdroji dat, např. dBASE nepodporuje všechny vypsané SQL příkazy.

note

Chcete-li spustit dotaz SQL zobrazující data z databáze, použijte Návrh dotazu.


Příkaz k provedení

Zadejte administrační příkaz SQL, který chcete spustit.

Např. pro zdroj dat použité literatury je možné zadat následující SQL příkaz:

SELECT "Address" FROM "biblio" "biblio"

Více informací o SQL příkazech zjistíte v dokumentaci databáze.

Spustit SQL příkaz přímo

V režimu nativního SQL je možné zadat SQL příkazy, které nejsou zpracovány LibreOffice, ale jsou předány přímo zdroji dat. Pokud tyto změny nezobrazíte v režimu návrhu, není možné se na tento režim zpět přepnout.

Zobrazit výstup příkazů „select“

Zobrazí výstup SQL příkazu SELECT v poli Výstup.

Provést

Spustí příkaz zadaný do pole Příkaz k provedení.

Předchozí příkazy

Seznam dříve spuštěných SQL příkazů. K opětovnému spuštění příkazu klepněte na příkaz a poté klepněte na Provést.

Stav

Zobrazuje stav spuštěného SQL příkazu, a to včetně chyb.

Výstup

Zobrazuje výsledky spuštěného SQL příkazu.

Zavřít

Zavře dialogové okno.

Podpořte nás!