dBASE

Určuje nastavení pro databázi dBASE.

Pro přístup k tomuto příkazu...

V okně databázového souboru typu dBASE zvolte Úpravy - Databáze - Vlastnosti.


Chcete-li definovat relace mezi tabulkami, použijte v LibreOffice JDBC nebo ODBC.

Zobrazit neaktivní záznamy

Zobrazí všechny záznamy v souboru, včetně těch, které jsou označené jako odstraněné. Pokud zaškrtnete toto pole, není možné záznamy odstranit.

Ve formátu dBASE zůstávají v souboru i odstraněné záznamy.

Chcete-li zobrazit změny, které jste v databázi provedli, uzavřete spojení s databází a poté se k databázi znovu připojte.

Znaková sada

Vyberte znakovou sadu, kterou chcete použít k prohlížení databáze v LibreOffice. Toto nastavení neovlivní databázi. Při volbě „Systémová“ se použije výchozí znaková sada operačního systému. Textové databáze a databáze dBASE jsou omezeny na znakové sady s pevnou délkou znaků, kde jsou všechny znaky zakódovány stejným počtem bajtů.

Použít omezení v pojmenování SQL92

Povoluje pouze názvy, které ve zdroji dat používají znaky odpovídající omezením SQL92. Každý název musí začínat malým nebo velkým písmenem nebo podtržítkem (_). Ostatní znaky mohou být ASCII písmena, čísla a podtržítko.

Indexy

Otevře dialogové okno Indexy, ve kterém je možné spravovat indexy tabulek v aktuální databázi dBASE.

Podpořte nás!