ODBC

Určuje nastavení pro databáze ODBC. Upravit je možné přístupová práva, nastavení ovladače a definici písma.

Uživatelské jméno

Zadejte uživatelské jméno pro přístup k databázi.

Požadované heslo

Brání neoprávněnému přístupu k databázi. Heslo stačí zadávat jen jednou za sezení.

Nastavení ovladače

Do tohoto textového pole zadejte případné další volitelné nastavení ovladače.

Znaková sada

Vyberte znakovou sadu, kterou chcete použít k prohlížení databáze v LibreOffice. Toto nastavení neovlivní databázi. Při volbě „Systémová“ se použije výchozí znaková sada operačního systému. Textové databáze a databáze dBASE jsou omezeny na znakové sady s pevnou délkou znaků, kde jsou všechny znaky zakódovány stejným počtem bajtů.

Obecné

Získat vygenerované hodnoty

Zapíná podporu LibreOffice pro automatické zvyšování datových polí pro aktuální ODBC nebo JDBC zdroj dat. Zaškrtněte toto pole, pokud databáze nepodporuje automatické zvyšování v SDBCX vrstvě. Obecně se automatické zvyšování zapíná pro pole primárního klíče.

Výraz pro automatický přírůstek

Zadejte SQL příkaz, který zdroji dat určí automaticky zvyšovat dané číselné datové pole. Např. typický SQL příkaz pro vytvoření datového pole je:

CREATE TABLE "tabulka1" ("id" INTEGER)

Pro automatické zvyšování datového pole "id" v databázi MySQL změňte příkaz na:

CREATE TABLE "tabulka1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

Jinými slovy, zadejte do pole Výraz pro automatický přírůstek hodnotu AUTO_INCREMENT.

Dotaz z vygenerovaných hodnot

Zadejte SQL dotaz, který vrací poslední hodnotu automatického zvýšení datového pole primárního klíče. Příklad:

SELECT LAST_INSERT_D();

Použít omezení v pojmenování SQL92

Povoluje pouze názvy, které ve zdroji dat používají znaky odpovídající omezením SQL92. Každý název musí začínat malým nebo velkým písmenem nebo podtržítkem (_). Ostatní znaky mohou být ASCII písmena, čísla a podtržítko.

Pro souborové databáze použít katalog

Použije současný zdroj dat jako katalog. To je užitečné, je-li zdrojem dat databázový server ODBC. Je-li zdrojem dat ODBC ovladač dBASE, toto pole nezaškrtávejte.

Podpořte nás!