Formátování typu

V prohlížeči zdroje dat je možné zkopírovat tabulku přetažením na složku tabulek. Dialogové okno Formátování typu je třetím oknem dialogového okna Kopírovat tabulku.

Seznam

Seznam datových polí, která budou zahrnuta do kopírované tabulky.

Informace o sloupci

Název pole

Zobrazuje název vybraného datového pole. Pokud chcete, je možné zadat název nový.

Typ pole

Vyberte typ pole.

Délka

Zadejte počet znaků datového pole.

Desetinná místa

Určuje počet desetinných míst datového pole. Tato možnost je dostupná jen pro číselná datová pole.

Výchozí hodnota

Vyberte výchozí hodnotu pro pole typu Ano/Ne.

Automatické rozpoznávání typu

LibreOffice může automaticky rozeznat obsah pole, když kopírujete databázové tabulky pomocí přetažení.

Řádků (max)

Zadejte počet řádků, které se použijí pro automatické rozpoznání typu.

Auto

Povoluje automatické rozpoznání typu.

Podpořte nás!