Použít sloupce

V prohlížeči zdrojů dat je možné zkopírovat tabulku přetažením na složku tabulek. Dialogové okno Použít sloupce je druhé okno dialogového okna Kopírovat tabulku.

Existující sloupce

Levý seznam

Seznam dostupných datových polí, která je možné vložit do kopírované tabulky. Chcete-li datové pole zkopírovat, klepněte na jeho název a poté klepněte na tlačítko >. Všechna pole zkopírujete klepnutím na tlačítko >>.

Pravý seznam

Seznam polí, která si přejete zahrnout do kopírované tabulky.

Tlačítka

Přidá nebo odstraní vybrané pole (tlačítko > nebo <) nebo všechna pole (tlačítko << nebo >>).

Další stránka

Podpořte nás!