Kopírovat tabulku

Tabulku můžete zkopírovat přetažením na oblast tabulek v okně databázového souboru. Zobrazí se dialogové okno Kopírovat tabulku.

Název tabulky

Zadejte název kopie. Některé databáze povolují názvy o maximální délce 8 znaků.

Možnosti

Definice a data

Vytvoří přesnou kopii databázové tabulky. Zkopíruje se definice tabulky a všechna data. Definice tabulky obsahuje strukturu tabulky a formát datových polí, včetně speciálních vlastností polí. Zkopíruje se také obsah polí.

Definice

Zkopíruje jen definici tabulky, nikoliv odpovídající data.

Jako pohled na tabulky

Pokud databáze podporuje pohledy a vybrali jste tuto volbu, bude dotaz vytvořen v kontejneru tabulek jako tabulka. Tato volba vám umožní zobrazit výsledky dotazu jako normální tabulkový pohled. V pohledu se zobrazí tabulka filtrovaná pomocí SQL příkazu "Select".

Připojit data

Připojí data z kopírované tabulky do existující tabulky.

Aby bylo možné data zkopírovat, musí být definice tabulky přesně stejná. Údaje nelze zkopírovat, pokud datové pole v cílové tabulce má jiný formát než datové pole ve zdrojové tabulce.

Spojte názvy datových polí v dialogovém okně Kopírovat tabulku na stránce Použít sloupce.

Pokud nelze data připojit, zobrazí se v dialogovém okně Informace o sloupci seznam polí, jejichž obsah nelze zkopírovat. Pokud toto okno potvrdíte tlačítkem OK, připojí se pouze údaje, které nejsou zobrazeny v seznamu.

note

Pokud mají pole cílové tabulky menší délku pole než ve zdrojové tabulce, údaje se při připojení k tabulce automaticky zkrátí, aby odpovídaly délce polí v cílové tabulce.


Vytvořit primární klíč

Automaticky vytvoří datové pole primárního klíče a vyplní ho daty. Toto pole by mělo být vždy použito, protože bez primárního klíče nelze tabulku editovat.

Název

Určuje název vygenerovaného primárního klíče. Tento název je volitelný.

Další stránka

Podpořte nás!