Zkopírování tabulky přetažením

Při přetažení dotazu nebo tabulky se otevře dialog Kopírovat tabulku, ve kterém můžete určit možnosti pro kopii dotazu nebo tabulky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Přetáhněte tabulku nebo dotaz na část tabulky v jiném okně s databázovým souborem.


V dialogovém okně Kopírovat tabulku je možné provést následující:

Kopírovat je možné v rámci jedné databáze nebo mezi různými databázemi.

Kopírovat tabulku

Tabulku můžete zkopírovat přetažením na oblast tabulek v okně databázového souboru. Zobrazí se dialogové okno Kopírovat tabulku.

Použít sloupce

V prohlížeči zdrojů dat je možné zkopírovat tabulku přetažením na složku tabulek. Dialogové okno Použít sloupce je druhé okno dialogového okna Kopírovat tabulku.

Formátování typu

V prohlížeči zdroje dat je možné zkopírovat tabulku přetažením na složku tabulek. Dialogové okno Formátování typu je třetím oknem dialogového okna Kopírovat tabulku.

Podpořte nás!