Relace

Umožňuje nastavit nebo upravit relaci mezi dvěma tabulkami.

Pro přístup k tomuto příkazu...

V okně databázového souboru zvolte Nástroje - Relace.


note

Možnosti aktualizace a odstranění jsou k dispozici pouze tehdy, podporuje-li je používaná databáze.


Použité tabulky

Zde jsou vypsány obě propojené tabulky. Pokud vytváříte novou relaci, je možné v každém poli se seznamem v horní části vybrat jednu tabulku.

Pokud jste otevřeli dialogové okno Relace pro existující relaci poklepáním na spojnici, nelze tabulky relace změnit.

Pole klíčů

Určuje pole klíčů relace.

Jako názvy sloupců se zobrazí názvy tabulek vybraných pro spojení. Pokud klepnete na toto pole, je možné pomocí tlačítka šipky vybrat pole tabulky. Každá relace se zapíše do samostatného řádku.

Nastavení aktualizace

Zde je možné nastavit, co nastane při změně pole primárního klíče.

Žádná akce

Určuje, že změny provedené v primárním klíči neovlivní pole externích klíčů.

Kaskádová aktualizace

Při změně primárního klíče aktualizuje hodnoty odpovídajících polí externích klíčů (kaskádová aktualizace).

Nastavit prázdný

Při změně primárního klíče se všechna pole externích klíčů nastaví na hodnotu "NULL". To znamená, že pole je prázdné.

Nastavit výchozí

Při změně primárního klíče se všechna pole externích klíčů nastaví na výchozí hodnotu. Výchozí hodnotu určíte při vytváření tabulky ve vlastnostech pole.

Nastavení odstranění

Zde je možné nastavit, co nastane při odstranění pole primárního klíče.

Žádná akce

Určuje, že odstranění primárního klíče neovlivní pole externích klíčů.

Kaskádové smazání

Při odstranění primárního klíče se odstraní odpovídající pole externích klíčů.

warning

Když odstraníte pole primárního klíče s volbou Kaskádové smazání, odstraní se také všechny záznamy z propojené tabulky, které mají danou hodnotu klíče jako externí klíč. Tuto volbu používejte velice opatrně, může vést k odstranění podstatné části databáze.


Nastavit prázdný

Při odstranění primárního klíče se všechna pole externích klíčů nastaví na hodnotu "NULL".

Nastavit výchozí

Při odstranění primárního klíče se všechna pole externích klíčů nastaví na výchozí hodnotu.

Podpořte nás!