Návrh tabulky

V okně Návrh tabulky je možné určit nové tabulky nebo upravit strukturu existující tabulky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

V okně databázového souboru klikněte na ikonu Tabulky. Zvolte Vložit - Návrh tabulky nebo Úpravy - Upravit.


Přehled databáze

Návrh tabulky

Okno má vlastní nabídku. Také obsahuje následující nový příkaz: Návrh indexu

Oblast definice tabulky

V této oblasti určujete strukturu tabulky.

Název pole

Určuje název datového pole. Databázový engine může vyžadovat omezení délky názvu tabulky a použití speciálních znaků a mezer v něm.

Typ pole

Určuje typ pole. Dostupnost typů polí je omezena tím, který databázový engine se používá.

Popis

Určuje volitelný popis každého pole.

Záhlaví řádků obsahuje následující příkazy místní nabídky:

Vyjmout

Vyjme označený řádek do schránky.

Kopírovat

Zkopíruje označený řádek do schránky.

Vložit

Vloží obsah schránky.

Smazat

Smaže vybraný řádek.

Vložit řádky

Vloží prázdný řádek nad aktuální řádek, pokud tabulka ještě nebyla uložena. Pokud uložena byla, vloží prázdný řádek na konec tabulky.

Primární klíč

Je-li toto pole zaškrtnuto, je datové pole definováno jako primární klíč. Klepnutím na tento příkaz měníte, zda je toto pole primárním klíčem. Příkaz je k dispozici jen tehdy, pokud zdroj dat podporuje primární klíče.

Vlastnosti pole

Určuje vlastností aktuálně vybraného pole.

Délka

Určuje maximální počet znaků povolený pro datovou položku odpovídajícího datového pole, a to včetně mezer a speciálních znaků.

Desetinná místa

Určuje počet desetinných míst číselného pole.

Výchozí hodnota

Určuje výchozí hodnotu pro nové datové záznamy.

Příklad formátu

Zobrazuje příklad kódu formátu kódu s použitou výchozí hodnotou. Kód formátu vyberete tlačítkem Formátovat pole .

Formátovat pole

Toto tlačítko otevře dialogové okno Formátovat pole.

Oblast nápovědy

Zobrazuje řetězec nápovědy zadaný pro dané pole tím, kdo databázi navrhl.

Podpořte nás!