Návrh formuláře

Jakýkoliv dokument LibreOffice lze rozšířit o formulář. Stačí přidat jeden či více ovládacích prvků.

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře. Tato lišta obsahuje funkce potřebné k úpravě formuláře. Další funkce naleznete na lištách Návrh formuláře a Další ovládací prvky.

V režimu návrhu formuláře je možné vkládat ovládací prvky, přiřazovat vlastnosti, určovat vlastnosti formuláře a nastavovat podformuláře.

Ikona Navigátor formulářemIkona na liště Návrh formuláře otevře Navigátor formulářem.

Ikona Otevřít v režimu návrhu Ikona umožňuje uložit formulář tak, že se vždy otevře v režimu návrhu formuláře.

Pokud při přiřazení vlastností k objektu formuláře vznikne chyba (např. přiřazení neexistující databázové tabulky objektu), zobrazí se odpovídající chybová zpráva. Tato chybová zpráva může obsahovat tlačítko Více. Po klepnutí na tlačítko Více se zobrazí dialogové okno s podrobnějšími informacemi o daném problému.

Podpořte nás!