Vlastnosti spojení (join)

Pokud v návrhu dotazu poklepete na spojnici mezi dvěma poli nebo zvolíte Vložit - Nová relace, zobrazí se dialogové okno Vlastnosti spojení. Možnosti, které nastavíte, se použijí pro všechny nově vytvořené dotazy.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete návrh dotazu a zvolte Vložit - Nová relace nebo poklepejte na spojnici mezi dvěma tabulkami.


Použité tabulky

Určuje dvě různé tabulky, které si přejete propojit.

Použitá pole

Určuje dvě pole, která budou spojena relací.

Možnosti

Typ

Určuje typ vybraného spojení. Některé databáze podporují jen část možných typů.

Vnitřní spoj

Při vnitřním spoji obsahuje výsledná tabulka pouze ty záznamy, ve kterých je obsah propojených polí stejný. V LibreOffice SQL se tento typ spojení vytvoří odpovídající klauzulí WHERE.

Levý spoj

Při levém spoji obsahuje výsledná tabulka všechny záznamy levé tabulky a pouze ty záznamy pravé tabulky, pro které je obsah propojených polí stejný. V LibreOffice SQL tento typ spoje odpovídá příkazu LEFT OUTER JOIN.

Pravý spoj

Při pravém spoji obsahuje výsledná tabulka všechny záznamy pravé tabulky a pouze ty záznamy levé tabulky, pro které je obsah propojených polí stejný. V LibreOffice SQL tento typ spoje odpovídá příkazu RIGHT OUTER JOIN.

Plný spoj

Při plném spoji obsahuje výsledná tabulka všechny záznamy levé i pravé tabulky. V LibreOffice SQL tento typ spoje odpovídá příkazu FULL OUTER JOIN.

Přirozené

Při přirozeném spoji se do SQL příkazu relace vloží klíčové slovo NATURAL. Relace spojí všechny sloupce, které mají v obou tabulkách stejný název. Výsledná tabulka obsahuje pouze jeden sloupec z páru stejně pojmenovaných sloupců.

Podpořte nás!