Dotazy

„Dotaz“ je zvláštní zobrazení tabulky. Dotazy mohou zobrazovat jen určité záznamy nebo jen některá pole a případně také záznamy seřadit. Dotaz může zahrnovat jednu či více tabulek, pokud jsou spojeny společnými datovými poli.

Pro přístup k tomuto příkazu...

V okně databázového souboru klepněte na ikonu Dotazy.


Pomocí dotazů najdete záznamy z datových tabulek podle zadaných kritérií. Všechny dotazy vytvořené pro databázi jsou uvedeny v části Dotazy. Jelikož tato část obsahuje databázové dotazy, nazývá se také „složka dotazů“.

Tisk dotazů

Přejete-li si vytisknout dotaz nebo tabulku, proveďte následující kroky:

  1. Otevřete textový dokument (nebo dokument sešitu, chcete-li využít určité funkce tisku tohoto typu dokumentu).

  2. Otevřete databázový soubor a klepněte na ikonu Tabulka, pokud chcete vytisknout tabulku, nebo klepněte na ikonu Dotaz, pokud chcete vytisknout dotaz.

  3. Přetáhněte název tabulky nebo dotazu pomocí myši do otevřeného textového dokumentu nebo sešitu. Zobrazí se dialogové okno Vložit sloupce databáze.

  4. Určete, které sloupce (datová pole) chcete zahrnout. Je také možné kliknout na tlačítko Automatický formát a vybrat odpovídající formátování. Zavřete dialogové okno.

    Dotaz nebo tabulka budou vloženy do dokumentu.

  5. Dokument vytiskněte pomocí Soubor - Tisk.

tip

Také můžete otevřít zobrazení zdroje dat (Ctrl+Shift+F4), vybrat celou databázovou tabulku (klepnutím na levý horní roh tabulky) a pomocí myši přetáhnout výběr do textového dokumentu nebo sešitu.


Řazení a filtrování dat

Umožňuje řadit a filtrovat data v tabulce dotazu.

Návrh dotazu

Pomocí Návrh dotazu můžete vytvořit a upravit dotaz nebo pohled.

Lišta Návrh dotazu

Při vytváření nebo úpravě SQL dotazu je možné použít ikony na liště Návrh dotazu.

Dotaz přes více tabulek

Výsledek dotazu může obsahovat data z několika tabulek, pokud jsou tyto tabulky navzájem propojeny vhodnými datovými poli.

Zadání kritérií dotazu

Můžete zjistit, které operátory a příkazy lze použít při sestavování podmínek filtru pro dotaz.

Spouštění funkcí

S daty tabulek je možné provádět výpočty a výsledky uložit jako výsledek dotazu.

Podpořte nás!