Vlastnosti grafů LibreOffice

Grafy umožňují zobrazit data ve vizuálně přehledné podobě.

Graf můžete vytvořit z dat v tabulce aplikace Calc nebo v textovém dokumentu aplikace Writer. Je-li graf vložen ve stejném dokumentu jako data, zůstává s těmito daty svázán a automaticky se aktualizuje při změně zdrojových dat.

Typy grafů

Vyberte si z nabídky 3D a 2D grafů, např. sloupcový, čárový nebo burzovní graf. Typ grafu můžete změnit pomocí několika klepnutí myši.

Individuální formátování

Jednotlivé prvky grafu (např. osy, popisy dat a legendy) můžete přizpůsobit, když na ně klepnete pravým tlačítkem, nebo pomocí ikon na nástrojové liště a příkazů v nabídce.

Podpořte nás!