Lišta formátování

Lišta formátování se zobrazí, když je graf v režimu úprav. Pro vstup do režimu úprav poklepejte na graf. Pro opuštění režimu úprav klepněte mimo oblast grafu.

Pomocí ovládacích prvků a ikon na liště Formátování můžete měnit formátování grafu.

Vybrat prvek grafu

Vyberte prvek grafu, který chcete formátovat. Vybraný prvek se zvýrazní v náhledu grafu. Klepnutím na Formát výběru se otevře dialog vlastností vybraného prvku.

Formát výběru

Otevře dialogové okno vlastností pro vybraný prvek.

Typ grafu

Otevře dialogové okno Typ grafu.

Tabulka dat grafu

Otevře dialogové okno Tabulka dat, v němž můžete upravovat data grafu.

Vodorovné mřížky

Ikona Vodorovné mřížky na liště Formátování zobrazí nebo skryje v grafu mřížku pro osu Y.

Legenda zap/vyp

Ikona Legenda zap/vyp na liště Formátování zobrazí nebo skryje legendu grafu.

Škálovat text

Zapne nebo vypne automatickou změnu velikosti textů v grafu při změně velikosti grafu.

Automatické rozvržení

Přesune všechny objekty grafu na jejich výchozí umístění. Tato funkce kromě umístění nemění typ grafu ani jakýkoli jiný atribut.

Podpořte nás!