Klávesové zkratky pro grafy

V grafech můžete používat následující klávesové zkratky.

Můžete také použít všeobecné klávesové zkratky aplikace LibreOffice.

Klávesové zkratky v grafech

Klávesová zkratka

Výsledek

Tabulátor

Vybrat následující objekt.

Shift+Tab

Vybrat předcházející objekt.

Home

Vybrat první objekt.

End

Vybrat poslední objekt.

Esc

Zrušit výběr.

šipka nahoru/dolů/doleva/doprava

Posunout objekt ve směru šipky.

šipka nahoru/dolů/doleva/doprava v koláčových grafech

Posunout vybraný segment koláčového grafu ve směru šipky.

F2 v titulcích

Režim zadávání textu.

F3

Vstoupit do skupiny, aby bylo možné upravit její komponenty (v legendě a datových řadách).

+F3

Opustit skupinu (v legendě a datových řádách).

+/-

Zmenšit nebo zvětšít graf

+/- v koláčových grafech

Přesunout vybraný segment koláčového grafu z nebo do koláčového grafu.

Podpořte nás!