Automatické rozvržení

Přesune všechny objekty grafu na jejich výchozí pozici. Tato funkce nemění typ grafu ani jakýkoli jiný atribut kromě umístění objektů.

Ikona

Automatické rozvržení

Podpořte nás!