Průvodce grafem - Datové řady

Na této stránce Průvodce grafem můžete změnit zdrojová data a popisky pro každou datovou řadu zvlášť. Také můžete změnit oblast dat pro kategorie. Nejprve můžete vybrat oblast dat na stránce Oblast dat a poté zde odstranit nepotřebné datové řady nebo přidat datové řady z jiných buněk.

Ikona tipu

Pokud vám nastavení na této stránce připadá složité, nastavte oblast dat jen na stránce Průvodce grafem - Rozsah dat a tuto stránku přeskočte.


Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Graf

Icon

Vložit graf

Poklepejte na graf a zvolte Formát - Oblasti dat


Tento dialog je k dispozici jen pro grafy založené na tabulce Calcu nebo Writeru.

Pro zjištění více informací o ovládacím prvku stiskněte Shift+F1 a ukažte na daný ovládací prvek.

Organizace datových řad

V seznamu Datové řady se zobrazí seznam všech datových řad v aktuálním grafu.

Úprava datových řad

  1. Klepněte na záznam v seznamu a můžete si prohlédnout či upravit jeho vlastnosti.

    V seznamu Oblasti dat se zobrazí názvy rolí a oblasti buněk jednotlivých datových řad.

  2. Klepněte na záznam a upravte obsah v textovém poli níže.

    Popisek vedle textového pole zobrazuje aktuálně zvolenou roli.

  3. Zadejte oblast nebo klepněte na ikonu Vyberte oblast dat, čímž se minimalizuje dialog, a poté můžete oblast vybrat myší.

    Pokud chcete vybrat oblast dat z několika k sobě nepřiléhajících oblastí, vyberte první oblast, ručně přidejte na konec vstupního pole s aktuální oblastí středník a poté myší vyberte další oblast. Tento postup lze opakovat.

Oblast pro datovou roli, např. hodnoty Y, nesmí obsahovat buňku s popisem.

Úprava kategorií nebo popisků

V závislosti na typu grafu se texty zobrazí na ose X nebo jako popisky dat.

Podpořte nás!