Průvodce grafem - Oblast dat

Na této stránce Průvodce grafem můžete zvolit jeden zdroj oblasti dat. Tato oblast se může skládat z více obdélníkových oblastí buněk.

Ikona tipu

Pokud potřebujete určit oblasti dat přesněji, použijte stránku Průvodce grafem - Datové řady.


Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Graf

Icon

Vložit graf

Poklepejte na graf a zvolte Formát - Oblasti dat


Tento dialog je k dispozici jen pro grafy založené na tabulce Calcu nebo Writeru.

Pro zjištění více informací o ovládacím prvku stiskněte Shift+F1 a ukažte na daný ovládací prvek.

Pro určení oblasti dat

 1. Vyberte oblast dat. Můžete použít jednu z následujících možností:

  Zadejte oblast dat do textového pole.

  V Calcu by oblast dat mohla být např. "$List1.$B$3:$B$14". Oblast dat se může skládat z více oblastí v listu, např. "$List1.A1:A5;$List1.D1:D5". Ve Writeru je oblast dat např. "Tabulka1.A1:E4".

  V Calcu klepněte na Vyberte oblast dat, čímž minimalizujete dialog, a poté tažením myši vyberte požadovanou oblast dat.

  Pokud chcete vybrat oblast dat z několika k sobě nepřiléhajících oblastí, vyberte první oblast, ručně přidejte na konec vstupního pole s aktuálním rozsahem středník a poté myší vyberte další oblast. Tento postup lze opakovat.

 2. Klepnutím na jednu z možností vyberete datové řady v řádcích nebo sloupcích.

 3. Zkontrolujte, zda má oblast dat popisky v prvním řádku, prvním sloupci nebo v obou.

V náhledu vidíte, jak bude výsledný graf vypadat.

Podpořte nás!