Průvodce grafem - Typ grafu

Na první straně Průvodce grafem můžete vybrat typ grafu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Graf

Icon

Vložit graf


Pro zjištění více informací o ovládacím prvku stiskněte Shift+F1 a ukažte na daný ovládací prvek.

Pro výběr typu grafu

  1. Zvolte základní typ grafu: klepněte na položku označenou Sloupcový, Řádkový, Výsečový atd.

    Obsah na pravé straně se změní a nabídne další možnosti závisející na základním typu grafu.

  2. Můžete upravit další nastavení. Při změně nastavení se můžete podívat na náhled grafu v dokumentu.

Pro zobrazení rozšířené nápovědy stiskněte Shift+F1 a najeďte kurzorem na ovládací prvek.

Na kterékoliv stránce průvodce můžete klepnout na Dokončit a tím ukončit průvodce a vytvořit graf podle aktuálního nastavení.

Po klepnutí na Další se zobrazí další stránka průvodce. Případně můžete klepnout na položky na levé straně průvodce pro přechod na určitou stránku.

Po klepnutí na Zpět se zobrazí předchozí stránka průvodce.

Klepnutím na Zrušit ukončíte průvodce bez vytvoření grafu.

Podpořte nás!