XY (bodový)

Na první straně Průvodce grafem si můžete zvolit typ grafu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Graf

Icon

Vložit graf


XY (bodový)

Bodový graf je v základní podobě založen na jedné datové řadě, která obsahuje název, seznam hodnot x a seznam hodnot y. Každá dvojice hodnot (x|y) se zobrazí jako bod v souřadnicovém systému. Název datové řady se spojí s hodnotou y a zobrazí v legendě.

Bodový graf se hodí například pro následující úlohy:

  1. změna měřítka osy x

  2. vytvoření parametrické křivky, např. spirály

  3. zakreslení grafu funkce

  4. zjištění statistických vztahů kvantitativních proměnných

Bodový graf může obsahovat více datových řad.

Varianty XY grafu

Variantu XY grafu můžete zvolit na první straně Průvodce grafem nebo příkazem Formát - Typ grafu v režimu úprav grafu.

Graf bude vytvořen s výchozím nastavením. Po vytvoření grafu můžete jeho vzhled upravit změnou vlastností. Styl čar a ikon lze změnit na kartě Čára dialogového okna vlastností datové řady.

Poklepejte na datový bod pro otevření dialogu Datové řady. V tomto dialogu můžete upravit vlastnosti datové řady.

Pro 2D grafy můžete chybové úsečky zobrazit volbou Vložit - Chybové úsečky Y.

Pomocí příkazů v nabídce Vložit můžete zobrazit přímky střední hodnoty a spojnice trendu.

Pouze body

Každý datový bod je zobrazen jako ikona. LibreOffice používá pro každou datovou řadu ikony různých tvarů a barev. Výchozí barvy je možné nastavit v - Grafy - Výchozí barvy.

Pouze čáry

Tato varianta vykresluje mezi body rovné čáry. Datové body nejsou zobrazeny jako ikony.

Pořadí vykreslování je stejné jako pořadí v datové řadě. Chcete-li vykreslovat čáry v pořadí podle hodnot x, zaškrtněte Seřadit podle hodnot X. Body se řadí pouze v grafu, ne v původních datech.

Body a čáry

Tato varianta zobrazuje zároveň čáry a body.

3D čáry

Čáry jsou zobrazeny jako pásky. Datové body nejsou zobrazeny. V dokončeném grafu zvolte 3D pohled pro nastavení vlastností, např. osvětlení a úhlu pohledu.

Vyhlazené čáry

Aby se kreslily místo přímých čar křivky, zvolte Vyhlazené z rozbalovacího seznamu Typ čáry.

Klepněte na Vlastnosti, chcete-li nastavit podrobnosti křivek.

Kubický splajn interpoluje datové body polynomy stupně 3. Přechody mezi jednotlivými polynomy jsou hladké, se shodnou strmostí a zakřivením.

Rozlišení určuje, kolik úseček se vypočítá pro křivku mezi dvěma datovými body. Pokud klepnete na datový bod, zobrazí se také mezilehlé body.

B-splajn používá parametrickou, interpolační B-splajn křivku. Tyto křivky jsou sestaveny z jednotlivých polynomů. Stupeň polynomů určuje stupeň těchto polynomů.

Stupňové čáry

Aby se kreslily místo přímých čar stupně mezi body, zvolte Stupňové z rozbalovacího seznamu Typ čáry.

Klepněte na Vlastnosti, chcete-li nastavit podrobnosti křivek.

Je možné použít čtyři různé typy stupně:

Podpořte nás!