Výsečový graf

Na první straně Průvodce grafem si můžete zvolit typ grafu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Graf

Icon

Vložit graf


Výsečový

Výsečový graf zobrazuje hodnoty jako výseče celkového kruhu. Délka oblouku nebo plocha výseče je úměrná jeho hodnotě.

Výsečový - tento podtyp zobrazuje výseče jako barevné oblasti kruhu, ovšem pouze pro jeden sloupec dat. Ve vytvořeném grafu můžete klepnout a přetáhnout kteroukoliv výseč mimo koláč nebo ji připojit zpět.

Rozložený výsečový - tento podtyp zobrazuje výseče oddělené jednu od druhé. Ve vytvořeném grafu můžete klepnout a přetáhnout výseč libovolně daleko od středu koláče.

Prstencový - tento podtyp může zobrazit více datových sloupců. Každý datový sloupec je zobrazen jako prstenec a v jeho středu je možno zobrazit další sloupec. Ve vytvořeném grafu můžete klepnout a přetáhnout vnější výseč do libovolné vzdálenosti od středu prstence.

Rozložený prstencový - tento podtyp zobrazuje vnější výseče již oddělené od ostatních prstenců. Ve vytvořeném grafu můžete klepnout a přetáhnout vnější výseč do libovolné vzdálenosti od středu prstence.

Podpořte nás!