Paprskový graf

Na první straně Průvodce grafem si můžete zvolit typ grafu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Graf

Icon

Vložit graf


Paprskový

Paprskový graf zobrazuje hodnoty jako body spojené čarami v rozložení, které připomíná pavoučí síť nebo obrazovku radaru.

Pro každý řádek dat grafu se vykreslí paprsek, na kterém se zobrazí data. Všechny hodnoty jsou zobrazeny ve stejném měřítku, takže jsou všechny zobrazeny se stejnou důležitostí.

Podpořte nás!