Čárový graf

Na první straně Průvodce grafem si můžete zvolit typ grafu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Graf

Icon

Vložit graf


Čárový

Čárový graf zobrazuje hodnoty jako body na ose Y. Osa X zobrazuje kategorie. Hodnoty každé datové řady jsou spojeny čárou.

Pouze body - tento podtyp vykresluje pouze body.

Body a čáry - tento podtyp vykresluje body a spojuje body jedné datové řady čárou.

Pouze čáry - tento podtyp vykresluje pouze čáry.

3D čáry - tento podtyp spojuje body jedné datové řady 3D čárou.

Označte volbu Skládané řady, pokud chcete uspořádat hodnoty bodů nad sebou. Hodnoty pak nepředstavují absolutní hodnoty (kromě prvního sloupce, který se vykreslí vespod složených řad). Pokud zvolíte Procenta, zobrazí se hodnoty jako procentuální část celkového součtu kategorie.

Volbou Typ čáry z rozbalovacího seznamu vyberete, jak budou body spojeny. Je možné zvolit Přímé čáry, Vyhlazené čáry, kdy budou body proloženy křivkami, nebo Stupňové čáry, kdy budou nakresleny čáry tvořící stupně mezi body. Klepnutím na Vlastnosti změníte vlastnosti vyhlazených nebo stupňových čar.

Podpořte nás!