Sloupcový s čarami

Na první straně Průvodce grafem si můžete zvolit typ grafu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Graf

Icon

Vložit graf


Sloupcový s čarami

Tento graf je kombinací sloupcového grafu a čárového grafu.

Vyberte jednu z variant

Až dokončíte průvodce, můžete vložit druhou osu X pomocí příkazu Vložit - Osa.

Pro určení oblasti dat

Sloupce nejvíce vlevo (nebo řádky nahoře) ve vybrané oblasti dat obsahuji data, která se použijí pro sloupce. Další sloupce či řádky obsahují data pro čáry. Toto rozdělení můžete upravit v dialogu Datové řady.

  1. Vyberte oblast dat.

  2. Klepnutím na jednu z možností vyberete datové řady v řádcích nebo sloupcích.

  3. Zkontrolujte, zda má oblast dat popisky v prvním řádku, prvním sloupci nebo v obou.

Organizace datových řad

V seznamu Datové řady se zobrazí seznam všech datových řad v aktuálním grafu.

Datové řady sloupců jsou v seznamu umístěny nahoře, datové řady čar dole.

Úprava datových řad

  1. Klepněte na záznam v seznamu a můžete si prohlédnout či upravit jeho vlastnosti.

    V seznamu Oblasti dat se zobrazí názvy rolí a oblasti buněk jednotlivých datových řad.

  2. Klepněte na záznam a upravte obsah v textovém poli níže.

    Popisek vedle textového pole zobrazuje aktuálně zvolenou roli.

  3. Zadejte oblast nebo klepněte na ikonu Vyberte oblast dat, čímž se minimalizuje dialog, a poté můžete oblast vybrat myší.

Oblast pro datovou roli, např. hodnoty Y, nesmí obsahovat buňku s popisem.

Úprava kategorií nebo popisků

Hodnoty v rozsahu Kategorie se zobrazí jako popisky na ose x.

Vložení prvků grafu

Na stránce Prvky grafu průvodce grafem můžete vložit následující součásti grafu:

Další součásti můžete přidat pomocí nabídky Vložit v režimu úprav grafu. Tam můžete nastavit následující prvky:

Pro nastavení různých popisků dat pro každou datovou řadu použijte dialog vlastností datových řad.

Podpořte nás!