Sloupcový a řádkový graf

Na první straně Průvodce grafem si můžete zvolit typ grafu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Graf

Icon

Vložit graf


Sloupcový

Tento typ představuje sloupcový graf se svislými sloupci. Výška každého sloupce závisí na jeho hodnotě. Na ose x jsou zobrazeny kategorie. Na ose y jsou zobrazeny hodnoty každé kategorie.

Běžný - tento podtyp zobrazuje všechny hodnoty kategorie vedle sebe. Hlavní důraz je na jednotlivé absolutní hodnoty v porovnání s dalšími hodnotami.

Skládaný - tento podtyp zobrazuje hodnoty každé kategorie složené na sobě. Hlavní důraz je na celkovou hodnotu kategorie a rozložení jednotlivých částí v rámci kategorie.

Procenta - tento podtyp zobrazuje relativní procentuální zastoupení každé hodnoty s ohledem na celkový součet kategorie. Hlavní důraz je na relativní rozložení hodnot.

Můžete zapnout 3D zobrazení hodnot. Schéma "realistické" se pokusí o co nejlepší 3D vzhled. Schéma "jednoduché" napodobuje grafy v ostatních Office produktech.

Pro 3D grafy můžete vybrat tvar každé hodnoty z těchto možností: kvádr, válec, kužel a jehlan.

Řádkový

Tento typ představuje sloupcový graf s vodorovnými sloupci. Délka každého sloupce závisí na jeho hodnotě. Na ose y jsou zobrazeny kategorie. Na ose x jsou zobrazeny hodnoty každé kategorie.

Podtypy jsou stejné jako pro sloupcový graf.

Podpořte nás!