Bublinový graf

Na první straně Průvodce grafem si můžete zvolit typ grafu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Graf

Icon

Vložit graf


Bublinový

Bublinový graf znázorňuje vztahy tří proměnných. Dvě proměnné určují pozici na osách X a Y, kdežto třetí proměnná určuje relativní velikost jednotlivých bublin.

Dialog pro zadání datových řad pro bublinový graf obsahuje položku pro zadání oblasti dat s velikostmi bublin.

Podpořte nás!