Plošný graf

Na první straně Průvodce grafem si můžete zvolit typ grafu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Graf

Icon

Vložit graf


Plošný

Graf s oblastmi zobrazuje hodnoty jako body na ose y. Osa x zobrazuje kategorie. Hodnoty každé datové řady jsou spojeny čárou. Oblasti mezi čárami jsou vybarveny barvou. Záměrem grafu je zdůraznit změny mezi jednotlivými kategoriemi.

Běžný - tento podtyp zobrazuje všechny hodnoty jako absolutní y hodnoty. Nejprve se vykreslí oblast posledního sloupce v oblasti dat, poté předposlední a tak dále až po první sloupec dat. Pokud jsou tedy hodnoty v prvním sloupci větší než ostatní, poslední vykreslená oblast zakryje ostatní oblasti.

Skládaný - tento podtyp vykresluje hodnoty poskládané na sobě. Zajišťuje tak, že jsou viditelné všechny hodnoty a žádné údaje nebudou překryty. Hodnoty na ose y ovšem již nepředstavují absolutní hodnoty, kromě posledního sloupce, který se vykreslí jako spodní z oblastí.

Procenta - tento podtyp vykresluje hodnoty skládané na sobě a upravené v měřítku podle procentuálního zastoupení ze součtu kategorie.

Podpořte nás!