3D pohled

Na první stránce Průvodce grafem nebo v místní nabídce grafu je možné zvolit typ grafu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Graf

Icon

Vložit graf


Pro zjištění více informací o ovládacím prvku stiskněte Shift+F1 a ukažte na daný ovládací prvek.

Náhled grafu se mění podle nastavení zadaného v tomto dialogu.

Pro 3D graf můžete použít příkaz Formát - 3D pohled a nastavit perspektivu, vzhled a osvětlení.

Perspektiva

Pro pohled na graf zepředu nastavte všechny úhly na 0. Výsečové a prstencové grafy se zobrazí jako kruhy.

Pokud jsou zapnuty Pravoúhlé osy, můžete graf otáčet jen ve směru os X a Y, tj. paralelně s okraji grafu.

Při nastavení x na 90, y a z na 0 se zobrazí pohled na graf shora. Při x nastavené na -90 se graf zobrazí zespodu.

Otočení se použije v pořadí nejprve x, potom y a nakonec z.

Když je zapnuto stínování a otočíte graf, světla se otočí, jako by byla napevno připojena ke grafu.

Ikona poznámky

Úhly otočení se vždy vztahují ke stránce, ne k osám grafu. V jiných programech pro tvorbu grafů to může být odlišné.


Zaškrtněte pole Perspektiva, pokud chcete graf zobrazit ve středové perspektivě (jako skrz čočku kamery) namísto paralelní projekce.

Pomocí rolovacího tlačítka nastavte ohnisko. 100% představuje perspektivu, kde vzdálený okraj grafu vypadá přibližně poloviční oproti blízkému okraji.

Ikona poznámky

Starší verze LibreOffice nemohou zobrazit procenta perspektivy stejně jako aktuální verze.


Vzhled

Po výběru schématu se odpovídajícím způsobem nastaví zaškrtávací pole a zdroje světla.

Osvětlení

Nastavení zdrojů světla pro 3D zobrazení.

Podpořte nás!