Vlastnosti vyhlazené čáry

U grafů, které zobrazují čáry (čárové nebo XY), si můžete místo zobrazování rovných čar vybrat křivky. Vlastnosti těchto křivek je možno upravit.

Pro přístup k tomuto příkazu...

V dialogu Typ grafu u čárového grafu nebo XY (bodového) grafu, který zobrazuje čáry, zvolte Stupňové v rozbalovacím seznamu Typ čáry a poté klepněte na tlačítko Vlastnosti.


Pro zjištění více informací o ovládacím prvku stiskněte Shift+F1 a ukažte na daný ovládací prvek.

Pro změnu vlastností čáry

  1. Zvolte Kubický splajn nebo B-splajn.

    Jde o matematické modely, které mají vliv na způsob vykreslení křivek. Křivky jsou tvořeny spojením segmentů polynomů.

  2. Můžete nastavit rozlišení. Čím vyšší hodnota, tím vyhlazenější křivka.

  3. Pro B-splajn křivky je možné volitelně určit stupeň polynomu.

Podpořte nás!