Tabulka dat grafu

Vložít tabulku dat grafu a nastaví její vzhled.

Tabulky dat grafu umožňují zobrazit grafem reprezentovaná data. Tabulka s nimi je umístěna do dolní části grafu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Poklepáním na objektem s grafem vstoupíte do režimu úprav. Poté zvolte Vložit - Tabulka dat.

Pokud graf již tabulku dat má, vstupte do režimu úprav poklepání na graf a proveďte jednu z následujících možností:

  • Klepněte pravým tlačítkem na tabulku dat a zvolte Formát výběru.

  • Poklepejte na tabulku dat.


Chcete-li tabulku dat odstranit:

  1. Poklepáním na graf vstoupíte do režimu úpravy textu.

  2. Zvolte Vložit - Tabulka dat.

  3. Zrušte zaškrtnutí možnosti Zobrazit tabulku dat.

Zobrazit tabulku dat

Zaškrtnutím této možnosti zobrazíte tabulku dat v grafu. Chcete-li tabulku z grafu odstranit, zaškrtnutí zrušte.

Vlastnosti tabulky dat

Naformátujte vlastnosti tabulky dat:

Zobrazit vodorovné vnitřní čáry

Zobrazí nebo skryje vnitřní čáry mezi řádky.

Zobrazit svislé vnitřní čáry

Zobrazí nebo skryje vnitřní čáry mezi sloupci.

Zobrazit ohraničení

Zobrazí nebo skryje ohraničení okolo tabulky.

Zobrazit klíče legendy

Zobrazí nebo skryje klíče přiřazené k datovým řadám. Stejné klíče jsou použity také v legendě grafu.

Podpořte nás!