Uspořádání

Tento příkaz umožňuje změnit pořadí datových řad v zobrazeném grafu.

Umístění dat v tabulce se nezmění. Tyto příkazy můžete použít jen po vložení grafu do LibreOffice Calc.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Uspořádání (grafy)

Otevřete místní nabídku a zvolte Uspořádání (grafy)


Ikona upozornění

Tato funkce je dostupná pouze, když máte data zobrazena ve sloupcích. Není možné měnit pořadí dat zobrazených v řádcích.


Přenést blíž

Přenese vybranou datovou řadu dopředu (doprava).

Odsunout dál

Přenese vybranou datovou řadu dozadu (doleva).

Podpořte nás!