Pata grafu

Otevře dialog Pata grafu, kde můžete upravit vlastnosti paty grafu. Pata grafu je dolní oblast ve 3D grafech. Tato funkce je k dispozici jen pro 3D grafy.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Pata grafu (grafy)


Čára

Nastavte možností formátování vybrané čáry nebo čáry, kterou chcete nakreslit. Také je možné k čáře přidat šipky nebo změnit symbol diagramu.

Oblast (pozadí, zvýraznění)

Nastaví vlastnosti výplně vybraného objektu kresby nebo prvku dokumentu.

Průhlednost

Nastavení průhlednosti výplně vybraného objektu.

Obnovit

Obnoví změny provedené na aktuální kartě na stav při otevření tohoto dialogového okna.

Podpořte nás!